1 Nisan 2015 Çarşamba

Vize Sınavları Hakkında Açıklama


Arkadaşlar,

Vize sınavında sorumlu olunan konular ve vize sınavının içeriği hakkında aşağıda bilgi verdim. Sınavlardan hemen sonra cevap anahtarını burada yayınlayacağım. Hepinize vize sınavlarınızda başarılar dilerim.

KTÜ İİBF İşletme Bölümü II. Öğretim-Çiftler TİCARET HUKUKU ve KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü I. ve II. Öğretim TİCARET HUKUKU derslerine ilişkin Arş. Gör. Kağan TURAN’dan bilgi almanız gerekmektedir. Sınav soruları ortak hazırlanmayacaktır.

Vize sınavlarını “hesapsızlığın, samimiyetin, olduğu gibiliğin, eyvallahı olmadan yaşamanın saf hâli Müslüm Gürses’e” ithaf ediyorum. Her sınavın bir sorusunda ismini ya da şarkılarını anacağım.    

Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi, değil mi?

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL


Dersin Adı
Bölüm
Vize Sınavında Sorumlu Olunan Konular
Vize Sınavının Şekli
Medeni Hukuk-II
KTÜ HF 1. Sınıf
Kişiler Hukukunun tamamından ve Aile Hukukunda Evlilik Birliğinin Genel Hükümleri konusuna kadar sorumlusunuz.
Sınav 50 puan üzerinden klasik yöntemle yapılacaktır. Mevzuat kullanmak serbesttir.  
Roma Hukuku
KTÜ HF 2. Sınıf (Alttan Alanlar)
Tarihi Giriş ve Kaynaklar bölümünden sorumlusunuz.  
Sınav test yöntemiyle yapılacak, 20 soru sorulacak, yanlışlar doğruları götürmeyecektir.
Ticaret Hukuku-II
KTÜ HF 3. Sınıf
Limited Şirket ve Kooperatif hariç Şirketler Hukuku konularının tamamından sorumlusunuz.
Sınav test yöntemiyle yapılacak, 60 soru sorulacak, yanlışlar doğruları götürmeyecektir.
Ticaret Hukuku
KTÜ İİBF İşletme Bölümü I. Öğretim-Çiftler
Ticari İşletme Hukuku konularının tamamından sorumlusunuz.
Sınav test yöntemiyle yapılacak, 30 soru sorulacak, yanlışlar doğruları götürmeyecektir.
İcra ve İflas Hukuku
KTÜ İİBF Maliye Bölümü I. ve II. Öğretim
İcra Takibinin İptali ve Taliki (s.302) konusuna kadar sorumlusunuz.
Sınav test yöntemiyle yapılacak, 30 soru sorulacak, yanlışlar doğruları götürmeyecektir.

25 Mart 2015 Çarşamba

KTÜ HF 1. Sınıf Öğrencilerine : Nişanlanmanın Sona Ermesinde Hediyelerin İadesi Davası Hakkında Bir Gazete Haberi


Yargıtay: Nişan bozulursa yüzük hariç tüm hediyeler iade edilmeli

7.6.2014

Düğün hazırlığı yapan nişanlı gençler anlaşamayarak ayrıldı. Damat adayı mahkemeye müracaat ederek, 25 bin liralık nişan hediyelerinin iadesini istedi. Mahkeme nişan hediyelerinin iadesine, bunun mümkün olmaması halinde 12 bin 466 liranın damat adayına ödenmesine hükmetti. Nişanlı kıza hediye edilen 2 saatin ise mutat (alışılmış) hediye kapsamında olduğu gerekçesiyle iade edilmemesine karar verdi. Damat adayının temyizi üzerine davayı dosyasını ele alan Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay, "Yerleşik uygulamalarına göre; nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları 'mutat dışı hediye' olarak kabul edilmiştir. Ayakkabı gibi kullanmayla eskiyen eşyalar ve nişan yüzüğü hariç tüm hediyeler iade edilmeli. İki adet marka saat davacı gence verilmelidir." dedi. Hukukçular ise nişanın bozulması halinde sadece giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı gibi) eşyaların iadesine karar verilemeyeceğini belirterek, "Nişan sürecinde hediyeleşme abartılmamalı" uyarısında bulunuyor.

İstanbul'da ikamet eden bir genç, Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek ayrıldığı nişanlısına verdiği hediyelerin iadesini istedi. Damat adayı genç, nişanlılık sürecinde nişanlı kıza verdiği hediyelerin 25 bin 169 lira tutarında olduğunu, nişanın kız tarafının haksız hareketleri sonucu bozulduğunu öne sürerek, hediyelerin aynen, olmadığı takdirde bedelleri olan 25 bin 169 liranın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davaya karşılık harekete geçen gelin adayı ise karşı dava ile nişanın haksız olarak bozulması sebebiyle 5 bin lira maddi ve 15 bin lira manevi olmak üzere 20 bin liralık tazminatın davacı damat adayından tahsil edilmesini istedi.

2012 yılında kararını açıklayan Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi, asıl davanın kısmen kabulü ile nişan hediyelerinin aynen olmadığı takdirde, bedelleri olan 12 bin 466 liranın davalıdan tahsiline, karşılık davanın ise zamanaşımı nedeni ile reddine karar verdi. Damat adayı mahkeme kararını Yargıtay'a temyize gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, somut olayda davacı tarafından davalı nişanlıya nişan hediyesi olarak takılan 2 adet ünlü bir markaya ait saatin mahkemece 'mutat hediye' sayılarak iade talebinin reddine karar verildiğine dikkat çekti. Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 122. maddesine göre; nişanlılık evlenme dışında bir nedenden sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyelerin geri istenebileceğine atıfta bulunuldu.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Bu maddeye göre, nişanın bozulması nedeniyle mutat dışı hediyelerin geri alınmasına ilişkin davalarda kusur aranmaz. Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir. Alışılmış (mutat) hediyelerden kasıt giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı gibi) eşyaların iadesine karar verilemez. Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre; nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları mutat dışı hediye olarak kabul edilmiştir. Öyle ise mahkemece, bu ilke ve esaslar gözetilerek davalıya, davacı nişanlısı tarafından takıldığı sabit olan 2 adet saatin de iadesine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir. Bu itibarla açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün bozulmasına oybirliği ile karar verildi."

NİŞAN YÜZÜĞÜ DIŞINDAKİ HEDİYELER MUTAT DIŞIDIR

Yargıtay'ın kararını değerlendiren Avukat Mustafa Akıncı, nişanlılık sürecinde hediyeleşmenin abartılmaması uyarısında bulundu. Yargıtay'ın emsal bir karara imza attığını belirten Avukat akıncı, "Maddi ve manevi tazminat davasından farklı olarak, hediyelerin geri verilmesi davasında nişanın tek taraflı olarak bozulmuş olması veya diğer tarafın kusurlu olması şartları aranmaz. Bu dava, nişanlılık ilişkisinin evlenme dışında sona erdiği her durumda, diğer tarafın kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın açılabilir. Burada en önemli unsur; mutat dışı hediyeler konusudur. Nişan yüzüğü dışında kalan tüm takı ve ziynet eşyaları iade edilmelidir." şeklinde konuştu.

8 Mart 2015 Pazar

KTÜ HF 1. Sınıf Öğrencilerine


Arkadaşlar, Medeni Hukuk-II (Aile Hukuku) ders slaytlarını D Kapısındaki Göksel Kırtasiye'ye bıraktım.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

25 Şubat 2015 Çarşamba

KTÜ İİBF Maliye Bölümü Öğrencilerine


KTÜ İİBF Maliye Bölümü öğrencilerinin dikkatine :

1. İcra ve İflas Hukuku dersleri, I.Öğretim öğrencilerine Çarşamba günleri saat 10:00'da HUK 302'de yapılacaktır.

2. Sınıf kapasitesi 100 kişilik olduğundan II.Öğretim öğrencilerinin kendilerine ayrılan gün ve saatte derse devam etmeleri gerekmektedir. Uyarının dikkate alınması önemle rica olunur.

3. İcra ve İflas Hukuku dersleri, II.Öğretim öğrencilerine Salı günleri saat 19:45'de HUK 302'de yapılacaktır.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

22 Şubat 2015 Pazar

KTÜ HF Medeni Hukuk-II Dersi Ödev Sunum Tarihleri21 Mayıs 2015 Perşembe Günü 09:00 – 10:30 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı-Soyadı
Sunum Yapacağı Soru
265021
SERCAN HARA
1
277121
MUSTAFA PEHLİVAN
8
290541
ORHAN YALIM
9
299765
AYŞENUR CEREN EKMEKCİOĞLU
10
299815
AHSEN DOĞAN
13
299819
ÖMER FARUK AĞIRMAN
16-(1)
299851
MUHAMMED ÖÇSOY
16-(2)
299885
BAHADIR ALPEREN DENİZ
16-(3)
299893
FATİH CİNKARA
16-(4)
299943
BEDİRHAN GİRGİN
16-(5)
303757
KHAYYAM ALASGAROV
16-(6)
304263
SAİT CAN BÜLEN
17-(1)
304265
BETÜL KÖPRÜLÜ
17-(2)
304271
DUYGU VEYSANOĞLU YILMAZ
17-(3)
318799
MUHAMMET KÜRŞAT URAL
17-(4)
322679
GÜLİSTAN DAĞLI
17-(5)
322681
ABDULLAH ÇAKMAK
18
322683
MEHMET AKGÜL
21
322685
ZEYNEP İPEK ÇELİK
25
322687
CİHAT ÇOBAN
26

21 Mayıs 2015 Perşembe Günü 10:30 – 12:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı-Soyadı
Sunum Yapacağı Soru
284888
SONER ALİM
15-(1)
284942
TUBA YALDIZ
15-(2)
299788
TURGUT AKAN
15-(3)
299824
FURKAN KESKİN
15-(4)
299864
DUYGU SARI
23-(1)
299868
UFUK AKMEŞE
23-(2)
299892
TOLGAHAN DALKILIÇ
23-(3)
305822
DERYA DEMİR
23-(4)
322678
MEHMET DAĞLI
23-(5)
322680
AYŞENUR SERİN
23-(6)
322682
ABDURRAHMAN CİHAT AKSOY
23-(7)
322684
MUSTAFA FURKAN SARIKAYA
23-(8)
322686
İLKNUR DURSUN
23-(9)
322688
MUSTAFA ALİM
23-(10)
324614
ARİF GÜNGÖRÜR
1

18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü 08:00 – 10:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
313010
FATİME AHMEDLİ
1
313014
ÖZGE GÜN
2-(1)
318798
ABDULKADİR ERDEM
2-(2)
318800
OSMAN AVNİ AKIL
2-(3)
318802
ÜMİT BAKOĞLU
3-(1)
318804
SEDANUR ÖZTÜRK
3-(2)
318806
SULTAN MURAT ŞAHSİ
3-(3)
318808
KÜBRA ÖZTÜRK
3-(4)
318810
İLKNUR YÜCEDAĞ
4-(1)
318812
TİMUR KALAYCIOĞLU
4-(2)
318814
HAKAN ULURAK
5-(1)
318816
BATUHAN BULUT
5-(2)
318818
HAVVA YEŞİLTAŞ
5-(3)
318820
MUHAMMET TALHA YILMAZ
5-(4)
318822
ERCAN HALDIZ
6-(1)
318824
MEHMET EMİN SOFUOĞLU
6-(2)
318826
KEZBAN AYBÜKE KURT
7-(1)
318828
MALHUN CENK
7-(2)
318830
MERYEM AYVAZ
8
318832
BETÜL ÇAMLICA
9
318834
FEHMİ KERİM ABANOZ
10
318836
BÜŞRA UÇAN
11-(1)
318838
KÜBRANUR ÇELİK
11-(2)
318840
AYŞEGÜL RANA ÖZKAN
11-(3)
318842
CELAL TAYLAN AÇAR
11-(4)

18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü 10:00 – 12:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
318844
HURŞUT HARUN VOYVOTOĞLU
12-(1)
318846
RAFET GÜMÜŞ
12-(2)
318848
KÜBRA GENÇKURT
13
318850
SİMGE YILMAZ
14-(1)
318852
ÖMER BURAK CAN ÇAVUŞ
14-(2)
318854
ASLIHAN ÖZEN
15-(1)
318856
BETÜL TOPAL
15-(2)
318858
HASAN ŞEN
15-(3)
318860
HANDE AKDAĞ
15-(4)
318862
ZEHRA ÇAKMAK
16-(1)
318864
KAMERCAN TELATAR
16-(2)
318866
EMİNE TUĞÇE KARA
16-(3)
318868
HASAN HÜSEYİN YÜZER
16-(4)
318870
ABDÜLKADİR BİNGÜL
16-(5)
318872
ŞABAN ATALAR
16-(6)
318874
ALPARSLAN SARAÇ
17-(1)
318876
LEYLA BAŞKAYA
17-(2)
318878
ŞULE ALİAKAR
17-(3)
318880
DİLARA TOKDEMİR
17-(4)
318882
ASENA UYSAL
17-(5)
318884
HAVA BETÜL AYGÜN
18
318886
ENES ÇINAROĞLU
19-(1)
318888
SÜMEYYE YILDIZ
19-(2)
318890
EMRE KÖRMEÇLİ
19-(3)
318892
NUREFŞAN İRDEMEZ
19-(4)

18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü 13:00 – 15:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
318894
NECAT CANSIZ
19-(5)
318896
TUĞÇE ERGİN
19-(6)
318898
MUHAMMED SAİD ALTUNTAŞ
19-(7)
318900
MÜYESSER BOYRAZ
20-(1)
318902
ŞEYMA DOLMA
20-(2)
318904
ABDULSAMET BENEK
20-(3)
318906
RABİA TUNCER
21
318908
FURKAN GELMEZ
22-(1)
318910
SEDA KARATEPE
22-(2)
318912
ABDULLAH AYBAS
22-(3)
318914
SULTAN CANSU AKÇAY
23-(1)
318916
MERVE TOYLAK
23-(2)
318918
MERVE DAL
23-(3)
318920
MÜJGAN CESUR
23-(4)
318922
BAYRAM ŞEVİK
23-(5)
318924
ÖYKÜ ÇALIŞ
23-(6)
318926
RÜMEYSA ÖĞE
23-(7)
318928
ASENA GÖKÇE YILMAZOL
23-(8)
318930
MUHAMMET DEPE
23-(9)
318932
ABDULLAH ERDİ EZBER
23-(10)
318934
GÖKHAN AKPINAR
24-(1)
318936
AŞHAN MELİKE KAPLAN
24-(2)
318938
ELİFNUR SOYTÜRK
25
318940
MUHAMMED VELİ OKTAY
26
318942
HACI OSMAN OKUR
1

18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü 15:00 – 17:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
318944
RAMAZAN ATİLLA
27-(1)
318946
MİHRİNUR DEMİRCİOĞLU
27-(2)
318948
SULTAN KILIÇ
27-(3)
318950
CEYDA MALİ
28-(1)
318952
GİZEM TEKİN
28-(2)
318954
HÜSNA KÜÇÜKKAYA
28-(3)
318956
DİLARA SAVAŞ
28-(4)
318958
ZÜLAL NUR KÖMÜRCÜ
29-(1)
318960
TUĞBA KARATAŞ
29-(2)
318962
YETER KAYA
29-(3)
318964
İREM YARAR
30-(1)
318966
SERHAT ORUÇ
30-(2)
318968
RÜMEYSA CULFA
30-(3)
318970
SİMGE MURAT
1
318972
AHMET GÖZCÜ
2-(1)
318974
GÜLENGÜL İŞÇİ
2-(2)
318976
YUSUF İSLAM BIRAKTI
2-(3)
318978
KÜBRA YENEL
3-(1)
318980
BÜŞRA TOSUN
3-(2)
318982
FATMA BETÜL TAŞTEKİN
3-(3)
318984
HATİCE KÜBRA KARACA
3-(4)
318986
BURAK KARAKAYA
4-(1)
318988
İBRAHİM BOZDAĞ
4-(2)
318990
TOLGA YAĞCİ
5-(1)
318992
EYLÜL ADAMHASAN
5-(2)
318994
NAZLI ARSLAN
5-(3)
318996
CUMA ARPACIK
5-(4)
318998
NURCAN ASLAN
6-(1)
319000
YAREN TAYGAN
6-(2)

20 Mayıs 2015 Çarşamba Günü 08:00 – 10:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
235027
NURİ PAK
7-(1)
318797
RABİA GEDİKLİ
7-(2)
318801
BÜŞRA İNCE
8
318803
HATİCE PEKTAŞ
9
318805
AHMET METE SERDAROĞLU
10
318807
DUYGU YOLDAŞ
11-(1)
318809
YASEMİN AKTAŞ
11-(2)
318811
SİBEL NİŞANCİ
11-(3)
318813
GÖZDE EMRAL
11-(4)
318815
ERTUĞRUL BAL
12-(1)
318817
ABDULKADİR ŞENGÜL
12-(2)
318819
SEYDANUR YILMAZ
13
318821
HAVVA PEKTAŞ
14-(1)
318823
ÜMMÜHAN İSMAİLOĞLU
14-(2)
318825
ÖZGÜR YILMAZ
15-(1)
318827
ZÜLEYHA ASLAN
15-(2)
318831
ALİHAN PARLAK
15-(3)
318833
KÜBRA ÇATALBAŞ
15-(4)
318835
ELİF ÇIKAK
16-(1)
318837
CANSU ABANOZOĞLU
16-(2)
318839
BORA ÇANGIR
16-(3)
318841
BURAK USLU
16-(4)
318843
EBRU ÇELİK
16-(5)
318845
DUYGU ALACA
16-(6)
318847
AYŞE GÜNAYDIN
17-(1)

20 Mayıs 2015 Çarşamba Günü 10:00 – 12:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
318849
AYKUT KAYĞUSUZ
17-(2)
318851
TUĞBA ÇETİN
17-(3)
318853
EBRU DEVRİM
17-(4)
318855
ELİF YAZICI
17-(5)
318857
MUSA YILDIRIM
18
318859
HÜSNE ŞAHİN
19-(1)
318861
NAZLI İRFAN BÜLBÜLOĞLU
19-(2)
318863
FATİH FEYİZ
19-(3)
318865
VİLDAN DEMİR
19-(4)
318867
MURAT ORUÇ
19-(5)
318869
PAKİZE YILDIRIM
19-(6)
318871
HASAN SEFA KARAHAN
19-(7)
318873
BURHANETTİN AKDOVAN
20-(1)
318875
SALİHA AYDIN
20-(2)
318877
FATMA NURŞAN KAYA
20-(3)
318879
ESRA AKSU
21
318881
KÜRŞAT YÜKSEL
22-(1)
318883
NEZİHA AKER
22-(2)
318885
MERVE ŞAHİN
22-(3)
318887
MUSTAFA KÜRKÇÜ
23-(1)
318889
TUĞCAN İŞÇİ
23-(2)
318891
ABDULMUHDALİP KENGER
23-(3)
318893
ALİYE YILDIZ
23-(4)
318895
KÜRŞAD MANTI
23-(5)
318897
HAKAN EKİCİ
23-(6)

20 Mayıs 2015 Çarşamba Günü 13:00 – 15:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
318899
AHMET AKAR
23-(7)
318901
FİRUZE ŞENTÜRK
23-(8)
318903
GÜLSÜM ŞAHİN
23-(9)
318905
FURKAN DURNA
23-(10)
318907
FERDİ PARİM
24-(1)
318909
MUHAMMED ALİ ŞEN
24-(2)
318911
BÜŞRA KOÇYİĞİT
25
318913
GÜLBAHAR YILDIZ
26
318915
YASİN BURAK EKİCİ
27-(1)
318917
MUHAMMED CİHANGİR ASLAN
27-(2)
318919
KÜBRA YALÇIN
27-(3)
318921
NAZLI OĞUZ
28-(1)
318923
TUĞÇE DERELİOĞLU
28-(2)
318925
BURÇİN ÜSTÜNER
28-(3)
318927
MELİKE REYHAN KESİM
28-(4)
318929
ÖZGE ALTAY
29-(1)
318931
ZEYNEP ŞEYMA DUR
29-(2)
318933
KÜBRA DİLAVER
29-(3)
318935
EMRE ALTUNSOY
30-(1)
318937
ABDULLAH ENES DÖNMEZ
30-(2)
318939
İBRAHİM HALİL AÇIKGÖZ
30-(3)
318941
ŞEYMANUR ÇUKADAR
1
318943
EVİN YAREN ÇINAR
2-(1)
318945
FATİH GÖKSÜGÜR
2-(2)
318947
DOĞUKAN DENİZ
2-(3)

20 Mayıs 2015 Çarşamba Günü 15:00 – 17:00 Arasında Sunum Yapacakların Listesi

Numarası
Öğrenci Adı Soyadı
Sunum Yapılacak Soru
318949
ŞEYMA BAYKAL
3-(1)
318951
FEYZANUR DİKCİ
3-(2)
318953
ALPEREN ŞEN
3-(3)
318955
MUHAMMET BULUŞ
3-(4)
318957
ZEHRA SAĞLIK
4-(1)
318959
SİMGE EMEÇ
4-(2)
318961
MUSTAFA BURAK AKMAN
5-(1)
318963
ESRA BAŞTAN
5-(2)
318965
SEVDA KALKANLI
5-(3)
318967
ZEKİ YENİTÜRK
5-(4)
318969
DAMLA KAÇAN
6-(1)
318971
EROL ERASLAN
6-(2)
318973
FATMA NUR ERKILINÇ
7-(1)
318975
DERMAN KÖSE
7-(2)
318977
EVRİM AYYILDIZ
8
318979
ŞEYMA NUR BAKIR
9
318981
ALİ KEMAL YAZICI
10
318983
GÖZDE YILDIRIM
11-(1)
318985
SEDA TOMAN
11-(2)
318987
HAMDİ OĞUZHAN UÇAN
11-(3)
318989
MUHAMMET ÜZEYİR KAYA
11-(4)
318991
GÖZDE AYSEVİNÇ
16-(1)
318993
AYŞE ULUTAŞ
16-(2)
318995
CEMRE UYANIK
16-(3)
318997
SEVİNÇ BEGÜM KAMCI
16-(4)
318999
TANSU MARAL
16-(5)
319001
UĞUR MENGÜTAY
16-(6)


Öğretmen, polis, adliye personeli vs. görevleri nedeniyle düzenli olarak derslere gelemeyen öğrenciler de sunum yapmak zorundadırlar. Ancak bu öğrenciler, dilerlerse VİZE SINAVININ YAPILDIĞI GÜN sunumlarını yapabilirler. Aksi halde yukarıda verilen tarihlerde sunum yapacaklardır. VİZE SINAVININ YAPILDIĞI GÜN sunum yapmak isteyen öğrencilerin bana önceden ulaşmaları ve taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Mail adresim colcem@yahoo.com dur.   

Başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL