16 Nisan 2014 Çarşamba

KTÜ HF Ticaret Hukuku-II Dersi Ödev Metni


Arkadaşlar, aşağıdaki linkte KTÜ HF 3. Sınıf Ticaret Hukuku-II dersinin Bahar dönemindeki ödev talimatı ve ödev metni bulunmaktadır. Metni indiremeyenler, colcem@yahoo.com adresine mail atıp benden talep edebilirler. Ödev tesliminin son tarihi 16 Mayıs 2014 Cuma'dır.

Ödev Linki : http://www.dosya.tc/server24/aVAtnB/TicaretHukuku_devi.docx.html

Başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

KTÜ HF Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II Dersi Ödev Metni


Arkadaşlar, aşağıdaki linkte KTÜ HF 2. Sınıf Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II dersinin Bahar dönemindeki ödev talimatı ve ödev metni bulunmaktadır. Metni indiremeyenler, colcem@yahoo.com adresine mail atıp benden talep edebilirler. Ödev tesliminin son tarihi 16 Mayıs 2014 Cuma'dır.

Ödev Linki : http://www.dosya.tc/server24/FE4F5h/Bor_larHukukuGH_devi.docx.html

Başarılar dilerim.

NOT : 14. ve 15. soru yanlışlıkla tekrarlanmıştır. Bu nedenle 15. soru iptal edilmiştir.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

14 Nisan 2014 Pazartesi

KTÜ HF 3. Sınıf Öğrencilerine


14.04.2014 Pazartesi ve 15.04.2014 Salı günü Ticaret Hukuku-II dersi yapılmayacaktır. Bilginize sunarım.

Öğr.Gör.Hüseyin Cem ÇÖL 

13 Nisan 2014 Pazar

KTÜ HF Vize Sonuçları


KTÜ HF 1. Sınıf Roma Hukuku, 3. Sınıf Ticaret Hukuku-II ve Rekabet Hukuku vize sınavı sonuçları belli olmuştur. Sınav sonuçlarını dersliğe getireceğim sınav listesinden öğrenebilirsiniz.

2. Sınıf Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II vize sınav kağıtları henüz okunmamıştır.

Ödevler tamamlandıktan sonra, vize sonuçları sisteme girilecektir. Ödev teslim tarihinin son günü 16 Mayıs 2014 Cuma günüdür.

Geçmiş olsun. Finalde başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL 

KTÜ İİBF Vize Sınavı Ortalamaları


KTÜ İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku, Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticaret Hukuku ve Maliye Bölümü İcra ve İflas Hukuku dersleri vize notları sisteme girilmiştir. Ödev yapanlara +10 not ilave yapılmıştır. Ortalamalar şu şekildedir:

Vize Ortalamaları
İşletme
I.Öğretim (Çiftler)
Ticaret Hukuku
47
İşletme
II.Öğretim (Çiftler)
Ticaret Hukuku
46
Uluslararası İlişkiler
I.Öğretim
Ticaret Hukuku
54
Uluslararası İlişkiler
II.Öğretim
Ticaret Hukuku
49
Maliye
I.Öğretim
İcra ve İflas Hukuku
61
Maliye
II.Öğretim
İcra ve İflas Hukuku
62

Ayrıca aşağıda ismi ve numarası yazılı öğrenciler ödevle birlikte 100 üzeri puan aldıkları için, fazla notları finalde eklenecektir.

247124
Nurullah Yavuz
İşletme
+ 4
292180
Selçuk Özkaya
Maliye
+ 1


Hepinize geçmiş olsun. Finalde başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL 

“İmparatorun Yürüyüşü” : Haydi Dans Edelim...


"En mükemmel hareket dansımız sırasında çıkıyor...
Küçük bir adım... Küçük bir adım..." 

“devri daim düzeniyle dönen dünya”
Hüseyin ATLANSOY

Film bittiğinde farkına vardım ki; hayatın ana sorusu da, bu soruya insanoğlunun verdiği birbirini tutmaz nice cevap da önemini olmasa bile, eski sertliğini kaybetti bir anda. En çok da yavrusunu kaybeden penguenin iç acıtan feryadından sonra başka bir penguenin yavrusunu çalmaya çabaladığını izlediğimde yıkıldı içimdeki sert duvarlar. Dedim ki, Cem’cim, her şey O’ndan sadır olmuştur desek de olur; hiçbir şey yoktur, sadece O var desek de olur; her şey O’dur desek de olur; O'nu ister göklere, ister kalbimize, isterse her zerreye özgülesek de olur; yok desek bile aslında var olanı, akıp gidene zamanı, bu bitmek bilmez ayakta kalma savaşını, içimizdeki hayat enerjisini O’nunla özdeşlesek de olur. Her şey mümkün, çünkü biz varız, kendisinin farkında olduğunun farkında olan insanoğlu var, biz varsak, O’nu her nasıl algılamış ya da anlamlandırmış olursak olalım, bir şekilde O da var.

Dünya yalan, hayat güzel. Haydi dans edelim...

Hüseyin Cem ÇÖL
13 Nisan 2014 - Pelitli

12 Nisan 2014 Cumartesi

KTÜ İİBF İşletme Bölümü (Çiftler) Ticaret Hukuku Vize Sınavı Soru ve Cevapları


1.Aşağıdaki hangi ticaret unvanı doğru değildir?
a)         Yıldız Gıda Kollektif Şirketi
b)         Paralel Yapı İnşaat Limited Şirketi
c)         Rüzgar Taşımacılık Anonim Şirketi
d)         Semih Saygıner Giyim Komandit Şirketi
e)         Can Aksu

2.Ticaret sicili aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a)         Maliye Bakanlığına
b)         Ticaret ve Sanayi Odalarına
c)         Valiliğe
d)         Türk Patent Enstitüsüne
e)         Belediyeye

3.Ticaret siciliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)         Ticaret siciline kayıt istisnai hallerde kurucu etkiye sahiptir.
b)         Ticaret sicili alenidir.
c)         Ticaret siciline, kanunlarda veya Ticaret Sicili Tüzüğünde kaydedilen hususlar kaydedilir.
d)         Tescil talep süresi kural olarak 15 gündür.
e)         Tescil talebi reddedilirse idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

4.Tacir adına işletme dışında faaliyette bulunan ve tacire hizmet ilişkisiyle bağlı bulunan tacir yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)         Ticari temsilci
b)         Ticari vekil
c)         Pazarlamacı
d)         Simsar
e)         Acente

5.Acenteye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)         Acente gerçek veya tüzel kişi olabilir.
b)         Acentelik ilişkisi süreklidir.
c)         Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça acente, aynı yer ve bölge içinde birbiriyle rekabet halinde olan işletmeler hesabına aynı anda acentelik yapamaz.
d)         Acente faaliyetini meslek olarak yürütür.
e)         Acente dolaylı temsilci olarak çalışır.

6.Tescilden itibaren kaç yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın marka kullanılmazsa hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenebilir?
a)         1 yıl
b)         2 yıl
c)         3 yıl
d)         4 yıl
e)         5 yıl

7.En az 5 kişi ile kurulan şirket hangisidir?
a)         Limited şirket
b)         Kollektif şirket
c)         Adi komandit şirket
d)         Anonim şirket
e)         Paylı komandit şirket

8.Asgari 10.000 TL ile kurulması gereken şirket hangisidir?
a)         Adi şirket
b)         Anonim şirket
c)         Limited şirket
d)         Kollektif şirket
e)         Kooperatif şirket

9.Aşağıdakilerden hangisi görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin doğru bir bilgi değildir?
a)         Suçun manevi unsuru kast’tır.
b)         Suç, tehlike suçu değil zarar suçudur. c)           Suçun faili kamu görevlisi olmak
zorundadır.
d)         Suç, Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir.
e)         Suçun oluşabilmesi için, kamu zararı olması, kişilerin mağdur olması ve haksız menfaat elde edilmesi koşullarının birlikte bulunması gerekir.

10.Aşağıdaki tescillerden hangisi kurucu etkiye sahiptir?
a)         Ticaret şirketlerinin tescili
b)         Ticari temsilci atandığının tescili
c)         Ticari işletmenin şubesinin tescili
d)         Ticari işletmenin tescili
e)         Ticari vekilin tescili

11.Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)         Ticari işletmenin rehni sözleşmesi taraflar arasında yazılı düzenlenir.
b)         Rehin veren esnaf olabilir.
c)         Ticari işletme üzerinde rehin hakkını doğuran, bu sözleşmenin düzenlenmesidir.
d)         Ticari işletmenin rehni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir.
e)         Borçlu borcunu ödemezse rehin alan alacaklı malların mülkiyetini kazanır. 


12.Aşağıdakilerden hangisi bağımsız tacir yardımcıları arasında yer almaz?
a)         Taşıma işleri komisyoncusu
b)         Acente
c)         Adi komisyoncu
d)         Ticari temsilci
e)         Simsar

13.       I.          Sinemasını esnaf Selman’a badana ettirmesi
II.        Makinist İsmail’le hizmet sözleşmesi yapması
III.       Evi için Digitürk Yayıncılık A.Ş.’den Lig TV aboneliği alması
IV.       Arabasına Yelpaze Akaryakıt A.Ş.’den benzin alması
V.        Mobilyacı Mustafa’dan sinema koltuğu satın alması
VI.       Sinema oyuncusu Sinem Yakınplan ile evlenmesi

Sadettin Çokdatın Rüzgar Sineması İşletmesini işletmekte olan bir tacirdir. Sadettin Çokdatın’ın yapacağı yukarıdaki hangi işlem ya da işlemler adi iş sayılır?
a)         I – III – IV – VI
b)         III – IV
c)         I – III – VI
d)         II – V – VI
e)         VI

14. “(…) işlerde kural, (…) sorumluluktur; taraflar isterse (…) sorumluluğu kararlaştırabilirler.”

Boş bırakılan yerlere ne getirilmelidir?
a)         Adi – müteselsil – adi
b)         Ticari – müteselsil – adi
c)         Adi – pozitif – negatif
d)         Ticari – pozitif – negatif
e)         Ticari – adi – müteselsil 

15.Ticaret sicilinin incelenmesine ilişkin hangisi doğru değildir?
a)         Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilir.
b)         Giderini ödeyerek ticaret sicili belgelerinin onaylı suretleri alınabilir.
c)         Sicilin incelenmesinde aleniyet ilkesi esastır.
d)         Bir hususun ticaret sicilinde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge istenemez.
e)         Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve ilânları içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil müdürlüğünce saklanır.

16.Ticaret sicili nerede tutulur?
a)         Belediye başkanlıklarında
b)         Ticaret ve sanayi odalarında veya sadece ticaret odalarında
c)         Asliye hukuk mahkemelerinde
d)         Sanayi ve Ticaret Bakanlığında
e)         Vergi dairelerinde17.Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için tescil isteme süresi ne kadardır?
a)         7 gün
b)         15 gün
c)         1 ay
d)         3 ay
e)         6 ay

18.Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı bir kitap halinde düzenlenmiştir?
a)         Banka
b)         Kıymetli evrak
c)         Taşıma işleri
d)         Şirketler
e)         Fikri mülkiyet

19.       I.          Kedi Canını Sevenler Derneği
II.        Sen Kapat Ben Seni Ararım Sana Yazmasın Diyenler Derneği
III.       Patatesi Önce Bitirip Köfteyi Sona Bırakanlar Derneği
IV.       Su İçse Yarayanlar Derneği
V.        Güzel Kadınlar Karşısında Elleri Ayaklarına Dolaşan Adamlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Yukarıdaki derneklerin amaçlarına ulaşmak için ticari işletme işlettiklerini ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmadıklarını varsayalım. Bu durumda aşağıdaki hangi seçenek doğrudur?
a)         Sadece I tacirdir.
b)         Hepsi tacirdir.
c)         Sadece I ve II tacirdir.
d)         Sadece II ve IV tacirdir.
e)         Hiçbiri tacir değildir.

20.       I.          Sicildeki bir hususun değiştirilmesine ya da düzeltilmesine terkin denir.
II.        Bir hususun sicile işlenmesine tescil denir.
III.       Sicildeki bir hususun silinmesine tadil denir.

Sicil işlemlerine ilişki yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğru değildir?
a)         Sadece I
b)         Sadece II
c)         Sadece III
d)         I ve III
e)         I, II ve III

21.Ülkemizde en çok kurulan şirket hangisidir?
a)         Paylı komandit şirket
b)         Adi komandit şirket
c)         Anonim şirket
d)         Adi şirket
e)         Limited şirket22.“Kural olarak ticaret unvanında (…), sütlaçın üzerindeki tarçın gibidir; olmasa da olur, ancak olursa çok güzel olur.”

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)         Merkez
b)         Çekirdek
c)         Ek
d)         İşletme konusu
e)         En az bir ortağın adı ve soyadı

23.Aşağıdakilerden hangisi özel ticari vekil konumundadır?
a)         Fabrika genel müdürü
b)         Seyyar tüccar memuru
c)         Ticaret işleri tellalı
d)         Satış mağazası memuru
e)         Şube müdürü

24.8 günlük süre aşağıdaki hangi durumda söz konusu değildir?
a)         Faturaya itirazda
b)         Teyit mektubuna itirazda
c)         Sicil memurunun red kararına karşı ticaret mahkemesine itirazda
d)         Ticari satımlarda satılan malda gizli ayıp ihbarında
e)         Ticari satımlarda satılan malda açık ayıp ihbarında

25.“Benim işim sözleşme yapmak isteyen tarafları buluşturmaktır, onlar kendi aralarında sözleşmeyi yaparlar, ücretimi alır, keyfime bakarım” diyen kişi hukuken nasıl isimlendirilir?
a)         Tacir
b)         Tacir gibi sorumlu
c)         Ticari temsilci
d)         Ticari vekil
e)         Simsar

26.       I. Velayet altında bulunan 15 yaşındaki tacir K, C’yi ticari temsilci atamıştır.
II. Kamu tüzel kişisi Z, işlettiği işletme için C’yi ticari temsilci atamıştır.
III. Esnaf E, işletmesi için C’yi ticari temsilci atamıştır.
IV. Kamuya yararlı statüsünde olmayan bir dernek, C’yi ticari temsilci atamıştır.

Yukarıdaki durumların hangisinde geçerli bir ticari temsilci ataması durumu yoktur?
a)         I – II
b)         II – III
c)         III – IV
d)         I – III
e)         II – IV

27.Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin temsil yetkisini kendiliğinden sona erdirmez?
a)         Tacirin ölümü
b)         Ticari temsilcinin ölümü
c)         Tacirin iflası
d)         Ticari işletmenin tasfiye edilmesi
e)         Ticari işletmenin devri28.Esnaf Ahmet Yılmaz, merkezi Trabzon’da bulunan Yılmaz Market isimli bir esnaf işletmesi işletmektedir. Ahmet Yılmaz, kredi talebiyle T. İş Bankası A.Ş. Trabzon Şubesine başvurmuştur. Banka yetkilileri, işletme rehni karşılığında kredi verebileceklerini ifade etmişlerdir.
I.         Ahmet Yılmaz ile T.İş Bankası A.Ş. arasında kurulan rehin sözleşmesi Türkiye’de herhangi bir noterde düzenlenebilir.
II.        Noterde rehin sözleşmesi düzenlendikten sonra rehin sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için, taraflar, 10 gün içinde, Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğünde, tescil yaptırmaları gerekir.  
III.       Ahmet Yılmaz, Pelitli’deki dairesini TİRK hükümlerine göre bankayla yaptığı rehin sözleşmesi kapsamına sokabilir.
IV.       Ahmet Yılmaz, “Yılmaz Turşu” tescilli markasını TİRK hükümlerine göre bankayla yaptığı rehin sözleşmesi kapsamına sokabilir.
V.        Ahmet Yılmaz, kredi borcunu ödeyemezse, rehinli malların mülkiyeti T.İş Bankası A.Ş.’ye geçer.

Olaya göre yukarıdakilerden hangileri söylenemez?
a)         I – III – IV
b)         II – III – IV
c)         II – IV – V
d)         I – IV – V
e)         I – III – V

29.Aşağıdakilerden hangisi modern görüşe göre Ticaret hukukunun esası olarak kabul edilir?
a)         Ticarî işlem
b)         Tâcir
c)         Ticarî işletme
d)         Tüccar
e)         Fabrika

30.Aşağıdakilerden hangisi ticarî işletme kavramının unsurlarındandır?
a)         Borsaya üye olmak
b)         Vergi yükümlüsü olmak
c)         Ticarî işletme defteri tutmak
d)         Belli bir çapı aşmak
e)         Ticaret siciline kayıt olmak

31.Taraflardan biri için ticarî iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de ticarî sayılır?
a)         Karşı taraf tâcir sıfatını taşıyorsa
b)         İş bir ticarî işletmeyi ilgilendiriyorsa
c)         Bu konuda bir kanun hükmü varsa
d)         Ticarî iş bir sözleşmeden doğmuşsa
e)         İş resmi memur aracılığıyla yapılmışsa

32.       I. Ticari vekil
II. Acente
III. Simsar
IV. Pazarlamacı
Yukarıdakilerden hangileri tacirin bağımsız yardımcılarındandır?
a)         I – II
b)         II – IV
c)         II – III
d)         I – IV
e)         I – III33.Aşağıdaki şirketlerden hangisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayı aranmadan kurulabilir?
a)         Banka
b)         Sigorta
c)         Finansal kiralama şirketleri
d)         Limited şirket
e)         Döviz büfesi işleten anonim şirket

34.Kollektif şirket ne zaman tüzel kişilik kazanır?
a)         İlan edildiğinde
b)         Yazılı sözleşme hazırlandığında
c)         Tescil edildiğinde
d)         Noter onayından geçtiğinde
e)         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındığında

35.Aşağıdakilerden hangisi ticaret siciline tescil edilmez?
a)         Kollektif şirket
b)         Adi şirket
c)         Kooperatif
d)         Limited şirket
e)         Anonim şirket

36.Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına sahip değildir?
a)         Ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişi
b)         Bir ticari işletmeyi kurup açtığını halka duyuran ama fiilen işletmeye henüz başlamamış olan kişi
c)         Vasisi aracılığıyla ticari işletme işleten mümeyyiz kısıtlı
d)         Ticari işletme işleten devlet memuru
e)         Kollektif şirket ortağı

37.Hürrem Sultan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Murat Yüzotuzbir, yakın arkadaşı Melike Etipuf’tan okumasını geliştirmek amacıyla 10 kitaplık Cin Ali eğitim setini ödünç almıştır. Melike Etipuf daha sonra, Murat Yüzotuzbir’den 200 TL ödünç almış fakat ödeyeceğini söylediği tarihte borcunu ödememiştir. Murat Yüzotuzbir’in, elindeki Cin Ali eğitim seti üzerinde hapis hakkı kullanıp kullanamamasına ilişkin hangi bilgi doğrudur?
a)         Hapis hakkı kullanamaz; rızayla verilmiş bir mal yoktur.
b)         Hapis hakkı kullanamaz, çünkü alacakla mal arasında bağlantı yoktur.
c)         Hapis hakkı kullanabilir, çünkü alacak geçerli ve muacceldir.
d)         Hapis hakkı kullanabilir, çünkü bu hakkın kullanılması kaldırılmış değildir.
e)         Hapis hakkı kullanamaz, çünkü alacak muaccel değildir. 

38.Tüzel kişi tacirlerin tacir sıfatı hangi işlemle ortadan kalkar?
a)         Yönetim Kurulu kararı ile
b)         Genel Kurul kararı ile
c)         Şirketin tasfiye aşamasına girmesiyle
d)         Sicilden terkinle
e)         Mahkemenin fesih kararı ile

39.Esnafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)         Sözleşme ile kararlaştırılmış olmasa bile ücret isteyebilir.
b)         İşletme adı kullanabilir.
c)         Ticaret unvanı kullanabilir.
d)         İşletmesini Ticari İşletme Rehni Kanunu hükümlerine göre rehin gösterip kredi alabilir.
e)         Sözleşme ile kararlaştırılmış olmasa bile faiz isteyebilir.

40.Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
a)         İflasa tabi olmak
b)         Ticaret siciline kayıt olmak
c)         Marka kullanmak
d)         Ticaret unvanı kullanmak

e)         Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolmak