19 Eylül 2014 Cuma

Ders Slaytları


Borçlar Hukuku (KTÜ İİBF), Ticaret Hukuku (KTÜ İİBF), İcra ve İflas Hukuku (KTÜ İİBF) ve Ticaret Hukuku (KTÜ HF) ders slaytlarının bir nüshasını D Kapısındaki Göksel Kırtasiye'ye bıraktım. Öğrenciler oradan temin edebilirler.

Medeni Hukuk (KTÜ HF) ders slaytlarının bir nüshasını 22.9.2014 Pazartesi günü aynı yere bırakacağım.

Derslerimi alan öğrencilere duyurulur.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL 

15 Eylül 2014 Pazartesi

KTÜ HF 1. SINIF MEDENİ HUKUK – I DERSİ ÖDEV ÇALIŞMASI


KTÜ HF 1. SINIF
MEDENİ HUKUK – I DERSİ
ÖDEV ÇALIŞMASI

Ödev Talimatı :  
1.   Çözümü istenen problemleri, akıl yürütmenin pratik çalışmalarda uygulanması ile pratik çalışma ve problem çözme yöntemine ilişkin önerileri dikkate alarak cevaplandırınız.
2.   Vize sınavı 50 puan üzerinden yapılacak, ödev çalışması da 50 puan üzerinden değerlendirilecek ve ödevden aldığınız puan vize sınavından aldığınız nota ilave edilecektir. Ödevini tam, doğru ve özentili hazırlayan öğrencilere tam not verilir. Eksik, yanlış ve özentisiz hazırlanan ödevlerden tam not alınmaz.
3. Ödev çalışması metni Eylül ayının son haftasında hukukderslerim.blogspot.com adresinde ilan edilecektir.
4.   Ödev çalışması slayt şeklinde değil, metin şeklinde hazırlanacaktır. 12 punto kullanmanız önerilir. Asgari ve azami sayfa sınırı yoktur. 
5.   Ödevinizin ilk sayfasına, adınızı-soyadınızı, okul numaranızı, son sayfasına ise yararlandığınız kaynakçayı yazınız.
6.   Ödev çalışmasının son teslim günü 12 Aralık 2014 Cuma’dır. Ödevinizi teslim ederken imza atmayı unutmayınız.        
7.   16, 18, 23 ve 25 Aralık 2014 tarihlerinde, ödev çalışmasında verilen problemlerin çözümü sınıfta yapılacaktır. Her bir öğrenci, kürsüden, bir problemin çözümünü sunacaktır. Sunum yapmak zorunludur. Hangi öğrencinin hangi problemin çözümünü yapacağı, Eylül ayının son haftasında hukukderslerim.blogspot.com adresinde ilan edilecektir. Sunum yapmayan öğrencilerin ödev notunda eksiltme yapılacaktır.  

Başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

Dersler Hakkında Genel Bilgilendirme


KTÜ HF – MEDENİ HUKUK-I

  KTÜ HF’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılı GÜZ ve BAHAR dönemlerinde sorumlusu olduğum Medeni Hukuk-I ve Medeni Hukuk-II dersine ilişkin aşağıdaki bilgileri öğrencilerin dikkatine sunarım:
  Dersin İşlenişi : Ders, hazırlamış olduğum slaytlardan işlenecektir. Slaytların çıktısını almanız, dersi çıktısını aldığınız slaytlardan ve önerdiğim kaynak kitaptan takip etmeniz önerilir.    
  Kaynak :  Bu derslere ilişkin yapacağım sınavlarda aşağıdaki kaynak kitaptan ve hazırladığım slaytlardan sorumlu olacaksınız.
  AKİPEK Jale G./ AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ KARAMAN: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Birinci Cilt, Beta Yayınları.
  Önerdiğim kitap sürekli güncellendiği için son baskısını almaya dikkat ediniz.
  Slaytları yardımcı kaynak olarak kullanabilirsiniz.  
  Ayrıca bir Türk Medeni Kanunu edinmeniz gereklidir.
  Sınav : Vize, final ve bütünleme sınavlarında olay çözümleme, karar değerlendirmesi, klasik bilgi ölçme ve/veya test yöntemi uygulanacaktır. İşlenmiş tüm konular, sınav kapsamına dahildir. Sınavlarda mevzuat kullanmak serbesttir.
  Ödev : Öğrencilerin teorik bilgilerini pratik çalışmalarda kullanma becerisini geliştirmek amacıyla, “OLAY ÇÖZÜMLEME” ödevi verilecektir.  Vize sınavı 50 puan üzerinden yapılacak, ödev çalışması da 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Ödev çalışmasıyla ilgili ayrıntılar http://hukukderslerim.blogspot.com adresinden duyurulacaktır.


KTÜ HF – TİCARET HUKUKU-I

  KTÜ HF’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılı GÜZ ve BAHAR dönemlerinde sorumlusu olduğum Ticaret Hukuku I ve II dersine ilişkin aşağıdaki bilgileri öğrencilerin dikkatine sunarım:
  Dersin İşlenişi : Ticaret Hukuku-I ve Ticaret Hukuku-II dersleri aslında Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku isimli üç dersi kapsamaktadır. Ticaret Hukuku-I dersinde Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku-II dersinde Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku dersleri işlenecektir. Ders, hazırlamış olduğum slaytlardan işlenecektir. Slaytların çıktısını almanız, dersi çıktısını aldığınız slaytlardan ve önerdiğim kaynak kitaplardan takip etmeniz önerilir.    
  Kaynak : Bu derse ilişkin yapacağım sınavlarda aşağıdaki kaynak kitaplardan ve hazırladığım slaytlardan sorumlu olacaksınız.
  BİLGİLİ, Fatih / DEMİRKAPI, Ertan : Ticari İşletme Hukuku, Dora Yayıncılık, Bursa 2013.
  BİLGİLİ, Fatih / DEMİRKAPI, Ertan : Şirketler Hukuku, Dora Yayıncılık, Bursa 2013.
  BİLGİLİ, Fatih / DEMİRKAPI, Ertan : Kıymetli Evrak Hukuku, Dora Yayıncılık, Bursa 2013.
  Önerdiğim kitaplar sürekli güncellendiği için son baskılarını almaya dikkat ediniz.
  Slaytları yardımcı kaynak olarak kullanabilirsiniz.
  Ayrıca bir Türk Ticaret Kanunu edinmeniz önerilir.
  Sınav : Vize, final ve bütünleme sınavlarında test yöntemi uygulanacaktır. 100 test sorusu sorulacak; 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Vize özür ve mezuniyet sınavları, klasik yönteme göre yapılacak, 10 soru sorulacaktır. İşlenmiş tüm konular, sınav kapsamına dahildir. Sınavlarda mevzuat kullanmak serbest değildir.KTÜ İİBF – TİCARET HUKUKU

  KTÜ İİBF’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılı GÜZ ve BAHAR dönemlerinde sorumlusu olduğum Ticaret Hukuku dersine ilişkin aşağıdaki bilgileri öğrencilerin dikkatine sunarım:
  Dersin İşlenişi ve Kaynak : Ders, hazırlamış olduğum slaytlardan işlenecektir. Slaytların çıktısını almanız ve dersi çıktısını aldığınız slaytlardan takip etmeniz önerilir.
  Sınav : Vize, final ve bütünleme sınavlarında test yöntemi uygulanacaktır.  40 test sorusu sorulacak; 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Vize özür ve mezuniyet sınavları, klasik yönteme göre yapılacak, 10 soru sorulacaktır. İşlenmiş tüm konular, sınav kapsamına dahildir.KTÜ İİBF – BORÇLAR HUKUKU

  KTÜ İİBF’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılı GÜZ ve BAHAR dönemlerinde sorumlusu olduğum Borçlar Hukuku dersine ilişkin aşağıdaki bilgileri öğrencilerin dikkatine sunarım:
  Dersin İşlenişi ve Kaynak : Ders, hazırlamış olduğum slaytlardan işlenecektir. Slaytların çıktısını almanız ve dersi çıktısını aldığınız slaytlardan takip etmeniz önerilir.
  Sınav : Vize, final ve bütünleme sınavlarında test yöntemi uygulanacaktır.  40 test sorusu sorulacak; 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Vize özür ve mezuniyet sınavları, klasik yönteme göre yapılacak, 10 soru sorulacaktır. İşlenmiş tüm konular, sınav kapsamına dahildir.KTÜ İİBF – İCRA VE İFLAS HUKUKU

  KTÜ İİBF’de 2014-2015 eğitim-öğretim yılı GÜZ ve BAHAR dönemlerinde sorumlusu olduğum İcra ve İflas Hukuku dersine ilişkin aşağıdaki bilgileri öğrencilerin dikkatine sunarım:
  Dersin İşlenişi ve Kaynak : Ders, hazırlamış olduğum slaytlardan işlenecektir. Slaytların çıktısını almanız ve dersi çıktısını aldığınız slaytlardan takip etmeniz önerilir.

  Sınav : Vize, final ve bütünleme sınavlarında test yöntemi uygulanacaktır.  40 test sorusu sorulacak; 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Vize özür ve mezuniyet sınavları, klasik yönteme göre yapılacak, 10 soru sorulacaktır. İşlenmiş tüm konular, sınav kapsamına dahildir.

Ders PlanlarıKTÜ İİBF DERSLERİ PLANI

Ticaret Hukuku
(İktisat/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/Ekonometri)
Borçlar Hukuku
(Uluslararası İlişkiler)
İcra ve İflas Hukuku
(İktisat/Kamu Yönetimi/İşletme)
1.Hafta
DERS HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2.Hafta
1.Ticaret Hukukuna Giriş
1.Borçlar Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
1.İcra ve İflas Hukukuna Genel Bakış
3.Hafta
2.Ticari İşletme
1.Borçlar Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
2.İlamlı İcra-I
4.Hafta
3.Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı
2.Borç İlişkisinin Kaynakları-1.Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri-I
2.İlamlı İcra-II
5.Hafta
4.Tacir
2.Borç İlişkisinin Kaynakları-1.Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri-II
2.İlamlı İcra-III
6.Hafta
5.Tacir Yardımcıları
6.Ticaret Sicili
2.Borç İlişkisinin Kaynakları-1.Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri-III
2.İlamlı İcra-IV
7.Hafta
7.Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka
8.Haksız Rekabet
9.Ticari Defterler
10.Cari Hesap
2.Borç İlişkisinin Kaynakları-1.Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri-IV
2.İlamlı İcra-V
8.Hafta
11.Şirketler Hukukuna Giriş
3.Borç İlişkisinin Kaynakları-2.Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
2.İlamlı İcra-VI
9.Hafta
SINAV HAFTASI
10.Hafta
12.Adi Şirket
13.Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler
14.Kollektif Şirketler
15.Komandit Şirketler
4.Borç İlişkisinin Kaynakları-3.Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
3.İflas Hukuku-I
11.Hafta
16.Anonim Şirket

5.Borç İlişkisinin Hükümleri
3.İflas Hukuku-II
12.Hafta
17.Limited Şirket
18.Kooperatif Şirket
6.Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
3.İflas Hukuku-III
13.Hafta
19.Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları

7.Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
4.İcra ve İflas Hukukunda Ortak Kurumlar-I
14.Hafta
20.Kambiyo Senetleri
8.Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
4.İcra ve İflas Hukukunda Ortak Kurumlar-II
15.Hafta
TELAFİ HAFTASI
KTÜ HF DERSLERİ PLANI

Medeni Hukuk-I  
(HF 1. Sınıf)
Ticaret Hukuku-I
(HF 3. Sınıf)
1.Hafta
DERS HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2.Hafta
1.Hukuka Giriş
1.Ticaret Hukukuna Giriş
2.Medeni Hukuka Giriş
3.Hafta
3.Başlangıç Hükümleri-I
2.Ticari İşletme
3.Başlangıç Hükümleri-II
4.Hafta
3.Başlangıç Hükümleri-III
3.Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı
3.Başlangıç Hükümleri-IV
5.Hafta
3.Başlangıç Hükümleri-V
4.Tacir-I
3.Başlangıç Hükümleri-VI
6.Hafta
3.Başlangıç Hükümleri-VII
4.Tacir-II
3.Başlangıç Hükümleri-VIII
7.Hafta
4.Gerçek Kişiler-I
5.Tacir Yardımcıları-I

4.Gerçek Kişiler-II
8.Hafta
4.Gerçek Kişiler-III
5.Tacir Yardımcıları-II

4.Gerçek Kişiler-IV
9.Hafta
SINAV HAFTASI
10.Hafta
4.Gerçek Kişiler-V
6.Ticaret Sicili
4.Gerçek Kişiler-VI
11.Hafta
4.Gerçek Kişiler-VII
7.Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka

4.Gerçek Kişiler-VIII
12.Hafta
5.Tüzel Kişiler-I
8.Haksız Rekabet

5.Tüzel Kişiler-II
13.Hafta
5.Tüzel Kişiler-III
9.Ticari Defterler

5.Tüzel Kişiler-IV
14.Hafta
Ödev Sunumu-I
10.Cari Hesap
Ödev Sunumu-II
15.Hafta
TELAFİ HAFTASI

Güz Dönemi Ders ProgramıDERS PROGRAMI

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
PazartesiSalı
TİCARET HUKUKU
İKT
HUK 104


MEDENİ HUKUK-I
HUK
HUK 302
MEDENİ HUKUK-I
HUK
HUK 302İCRA VE İFLAS HUKUKU
İKT-İŞL-KY
EZ02
Çarşamba
TİCARET HUKUKU
ÇEKO-EKO
HUK 105TİCARET HUKUKU
HUK
HUK 302TİCARET HUKUKU
İKT
HUK 104
Perşembe
TİCARET HUKUKU
İKT
HUK 106


MEDENİ HUKUK-I
HUK
HUK 302
MEDENİ HUKUK-I
HUK
HUK 302


Cuma
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İKT-İŞL-KY
HUK 104BORÇLAR HUKUKU
ULS
HUK 105TİCARET HUKUKU
İKT
HUK 104