6 Mayıs 2015 Çarşamba

KTÜ HF 1. Sınıf Öğrencilerine


Bugün yapılması gereken Medeni Hukuk-II dersi 8 Mayıs 2015 Cuma saat 09:00'da AMFİ 1'de yapılacaktır.

Bilginize sunarım.

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

4 Mayıs 2015 Pazartesi

Dünya senden olmayanlarla hoştur.


"Dünya senden olmayanlarla hoştur. Onların sana verdiği ilimlerle, kıymetlerle, gönüllerle hoştur. Sadece senin gibiler değil, senden olmayan da çok yaşasın ki, sen de yaşa… Hele bir de onun gözünde gör şu fani dünyayı… Herkes beyaz olsa o zaman beyazı fark edemezsin ki değil mi? Veyahut da siyah… Beyaz en güzel siyahta belli eder kendini… Beni ben yapan yegâne şey, benden olmayandır. O yoksa sen de yoksun… Ne anlamı kalır, ne rengin belli olur. ne de tadın."

"Hükümet Kadın" filminden...

29 Nisan 2015 Çarşamba

Aşk ile Bir Daha : Behzat Ç. 78. Bölüm
Gece uzun, mevzu derin... Konuşacağız...

KTÜ HF 1. Sınıf Öğrencilerine : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Hakkında Bir Makale


Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir ?

A)1 Ocak 2002’den itibaren (Farklı bir mal rejimi seçilmediyse) tüm evli çiftler için uygulanacak yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir.
Bu mal rejiminde, edinilmiş mallar ile kişisel malların hangileri olduğu büyük önem taşıyor. Tarafların hak ve alacaklarını belirlemek üzere tasfiyeye girecek olan mallar, edinilmiş mal tanımına giren mal varlıklarıdır.

B)Edinilmiş mallar, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir
Bir eşin edinilmiş malları şunlardır:
1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
4. Kişisel mallarının gelirleri,
5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

C)Kişisel mallar tasfiyeye girmez:

Aşağıda sayılanlar kişisel maldır:
1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
3. Manevî tazminat alacakları,
4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

D)Örnekler:
*Annenizden kalan bir daire kişisel maldır. Ama bu dairenin kira geliri edinilmiş maldır.
*Kişilik haklarınıza saldırıdan dolayı aldığınız manevi tazminat kişisel maldır.
*Annenizden kalan dairenin yerine aldığınız bir daire de kişisel mal olarak kabul edilir.
*Milli piyangodan aldığınız bilete çıkan ikramiye kişisel maldır.
*Evliliğin devamı süresince alınan bir dairenin veya arabanın kimin kazancıyla alındığı önemli değildir. Bu daire veya araba edinilmiş maldır.
*Evlenmeden önce size ait olan bir evi evlendikten sonra satarak yerine başka bir ev alırsanız bu bir kişisel maldır.

E)Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

F)Kime ait olduğu kesin olmayan mallar:
Bir malın kime ait olduğu belli değilse iddia eden taraf bunu kanıtlamakla yükümlüdür. Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.
Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.
Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

G)Mal rejiminin ne zaman sona erer?
1)Mal rejimi, eşlerden birinin ölümüyle ölüm tarihinde,
2)Eşlerin başka bir mal rejimini kabulüyle, sözleşmenin yapıldığı tarihte,
3)Mahkeme tarafından evliliğin iptaline karar verilmesiyle dava tarihinde,
4)Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesiyle dava tarihinde,
5)Mahkeme tarafından mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde dava tarihinde sona erer.

Av. Cengiz Hortoğlu

23 Nisan 2015 Perşembe

KTÜ HF 1. Sınıf Öğrencilerine


1. Medeni Hukuk-II dersi TEK ve ÇİFT numaralı öğrencilere Çarşamba günleri saat 15:00’de ORTAK yapılacaktır; Pazartesi günleri ders yapılmayacaktır. Son üç haftanın ders programı şu şekildedir:

Tarih
Konu
Yer
Saat
29 Nisan 2015 Çarşamba
Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri
HUK 302
15:00
6 Mayıs 2015 Çarşamba
Soybağı
HUK 302
15:00
13 Mayıs 2015 Çarşamba (Son Ders)
Vesayet
HUK 302
15:00


2.  Ödev teslim tarihi 7 Mayıs 2015 Perşembe olarak ilan edilmişti. Ödev teslim tarihi 13 Mayıs 2015 Çarşamba gününe uzatılmıştır. 

3. 18, 20 ve 21 Mayıs 2015 tarihlerinde ödev sunumları yapılacaktır. Vize notlarınız 22 Mayıs 2015 Cuma günü sisteme işlenecektir.

4.  Final sınavının şekli vize sınavı gibi olacaktır. 40 puanlık soru, ödev sorularından seçilecektir. Final sınavında sorumlu olunan konular, Kişiler Hukuku ile Aile Hukuku konularının tamamıdır. Mevzuat kullanmak serbesttir.

5. Bütünleme sınavı TEST yönteminde yapılacak, 50 soru sorulacak, yanlışlar doğruları götürmeyecek ancak mevzuat serbest bırakılmayacaktır, yine Kişiler Hukuku ile Aile Hukuku konularının tamamından sorumlu olunacaktır.

Bilginize sunarım.


Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL    

22 Nisan 2015 Çarşamba

KPSS Hazırlık Ticaret Hukuku ve İcra-İflas Hukuku Test Soruları


Aşağıdaki linkte Ticaret Hukuku ve İcra-İflas Hukuku test soruları bulunmaktadır. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin istifadesine sunarım.

TİCARET HUKUKU TEST SORULARI : http://s4.dosya.tc/server2/rtigx4/KPSS-Ticaret_Hukuku_Test_Sorulari.docx.html

İCRA VE İFLAS HUKUKU TEST SORULARI : http://s4.dosya.tc/server2/i0icdg/KPSS-Icra_ve_Iflas_Hukuku_Test_Sorulari.docx.html

CEVAPLAR : http://s3.dosya.tc/server2/7jh0pv/Cevaplar.docx.html

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

19 Nisan 2015 Pazar

KPSS Hazırlık Özet Ticaret Hukuku


Aşağıdaki linkte KPSS Hazırlık Ticaret Hukuku dersi özet slaytı bulunmaktadır. Yararlı olmasını dilerim.

Link : http://s3.dosya.tc/server/xjyigw/KPSS-Ticaret_Hukuku-2015.pptx.html

Öğr. Gör. Hüseyin Cem ÇÖL

13 Nisan 2015 Pazartesi

Vize Ortalamaları


Ders
Bölüm
Vize Ortalaması
Medeni Hukuk-II
KTÜ HF 1. Sınıf

Ticaret Hukuku-II
KTÜ HF 3. Sınıf
75
Roma Hukuku
KTÜ HF 2. Sınıf
(Alttan Alanlar)
63
Ticaret Hukuku
KTÜ İİBF
İşletme I. Öğretim (Çiftler)
74

KTÜ İİBF
İşletme II. Öğretim (Çiftler)
65

KTÜ İİBF
ULS I. Öğretim
65

KTÜ İİBF
ULS II. Öğretim
57
İcra ve İflas Hukuku
KTÜ İİBF
Maliye I. Öğretim
80

KTÜ İİBF
Maliye II. Öğretim
76

12 Nisan 2015 Pazar

KTÜ İİBF Ticaret Hukuku Vize Sınavı Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde faize faiz işletilmesi mümkündür?
a) Satım sözleşmesi
b) Kira sözleşmesi
c) Bağışlama sözleşmesi                  
d) Cari hesap sözleşmesi
e) Eser sözleşmesi

2.Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?
a) Esnaf faaliyetini aşan düzeyde gelir sağlama
b) Devamlılık
c) Bağımsızlık
d) Gelir sağlama amacıyla faaliyet
e) Kar elde etmek

3.Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme niteliğinde değildir?
a) Üst üste iki yıl zarar eden bir ilaç fabrikası
b) Bir derneğin yoksullar için işlettiği aşevi  
c) Yalnızca kış sezonunda faaliyet gösteren kayak
malzemeleri satan işletme
d) Bir vakfın gelir elde etmek amacıyla işlettiği restoran
e) Vasi tarafından işletilen küçüğe ait ticari işletme

4.Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Ticari işletmesini devreden kişi, ticari işletmenin
borçlarından dolayı devralan ile birlikte üç yıl boyunca müteselsilen sorumludur.
b) Ticari işletmenin devriyle birlikte tacir sıfatını kaybeden gerçek kişi, o andan itibaren artık iflas yoluyla takip edilemez.
c) Ticari işletmenin devri aktif ve pasifiyle birlikte bütün olarak gerçekleşir.
d) Ticari işletme devredilse dahi müşteri çevresi daima devredende kalır.
e) Ticari işletmenin devri şekle tabi değildir.

5.Ticari işetme rehniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ticari işletme rehninde rehin veren taraf, tacir veya esnaf olabilir.
b) Rehin alan taraf, bankalar, sattıkları mal ile sınırlı olarak kredili satış yapan işletmeler veya kooperatifler olabilir.
c) Taraflar, borç ödenmezse, rehin konusu unsurların rehin alanın mülkiyetine geçeceğini kararlaştırabilirler.
d) Ticari işletme rehninin ticaret veya esnaf ve sanatkarlar siciline tescili, geçerlilik şartıdır.
e) Bir ticari işletme üzerinde birden fazla ticari işletme rehni kurulabilir.

6. Bir ticari mal üzerinde bulunan “İSO9001”, “TSE” gibi ifadeler, hangi marka türünün kapsamındadır?
a) Hizmet markası
b) Ortak marka
c) Ferdi marka
d) Garanti markası
e) Genel marka

7. I. Emre Erdem Kollektif Şirketi
II. İnşaat Kollektif Şirketi
III. Emre Erdem İnşaat Kollektif Şirketi
IV. E. Erdem Kollektif Şirketi
V. Emre Erdem Anonim Şirketi
VI. Emre Erdem İnşaat Anonim Şirketi
Yukarıdaki ticaret unvanlarından hangileri, ticaret siciline tescil edilebilir?
a)  III ve VI
b) I, III ve VI
c) II, III ve V
d) I, II, IV ve V
e) I, III, V, ve VI

8. Ticaret Hukuku doktrinine göre, iç ilişkilerinde ve iç örgütlenmelerinde merkeze bağlı bulunan, kendi çevresi ve yetki alanındaki dış ilişki ve faaliyetlerinde bağımsız olan, merkezle aynı ticaret unvanı ve aynı uğraşı alanına sahip bulunan, merkezle birlikte aynı gerçek kişi veya tüzel kişi tacire ait olan ve bağımsız bir işyeri teşkil eden birime ne ad verilir?
a) Taşeron
b) Şube
c) Büro
d) İrtibat birimi
e) Acente

9. I. Sözleşme hükümleri
II. Ticari hükümler
III. Emredici hükümler
IV. Genel hükümler
V. Ticari örf ve adetler
Ticaret hukukundaki uyuşmazlıkların çözümünde yukarıdakihükümler hangi sıra ile uygulanır?
a) I, II, III, IV ve V
b) II, IV, V, I ve IV
c) III, I, II, V ve IV
d) IV, V, III, II ve I
e) V, III, II, I ve IV

10. Sicile kaydedilen bir hususun değiştirilmesine veya düzeltilmesine ne denir?
a) Tadil
b) Terkin
c) Tahsil
d) Terkin
e) Tarh

11.Ticari temsilci, ticari işletme sahibinin iznini almaksızın, temsil ettiği ticari işletme adına aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Kambiyo taahhüdünde bulunmak           
b) Bankadan kredi çekmek
c) Taşınmaz satın almak 
d) Taşınmaz satmak
e) İşçi ile hizmet akdi yapmak

12. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız tacir yardımcısı olup, taciri temsil yetkisine sahiptir?
a) Simsar                              b) Acente       
c) Ticari vekil                  d) Ticari Temsilci 
e) Pazarlamacı


13. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı tacir yardımcılarından biridir?
a) Simsar                              b) Acente       
c) Komisyoncu                   d) Tellal                 
e) Pazarlamacı

14. Cari hesap sözleşmeleri hangi şekil şartına uygun olarak yapılmalıdır ve şeklin hukuki mahiyeti nedir?
a) Noterce Onaylama Şeklinde/İspat Şekli
b) Noterce Düzenleme Şeklinde/Geçerlilik Şekli         
c) Yazılı Şekilde/Geçerlilik Şekli     
d) Yazılı Şekilde/İspat Şekli                           
e) Şekle bağlı değildir.

15.Ticari defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılabilmesi için ticari işlerdeki anlaşmazlığın aşağıdakilerden hangisi arasında ortaya çıkması gerekir?
a) Tacir ile tacir arasında
b) Tacir ile müşterisi arasında
c) Tacir ile işçisi arasında
d) Tacir ile kamu makamları arasında
e) Tacir ile kendi işletmesi arasında

16.Para borcunun zamanında ödenmemesi durumunda bu gecikme nedeniyle ödenmesi gereken
faize ne ad verilir?
a) Temerrüt faizi
b) Yasal faiz
c) Kapital faiz
d) Mürekkep faiz
e) Temettü faizi

17. Markalar nerede tescil edilir ve tescilli marka ne kadar süre ile korunur?
a) Türk Marka Enstitüsü-5 Yıl
b) Türk Marka Enstitüsü-10 Yıl       
c) Türk Marka Enstitüsü-Süresiz    
d) Türk Patent Enstitüsü-5 Yıl
e) Türk Patent Enstitüsü-10 Yıl

18.Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
a) İflasa tabi olma
b) Fatura düzenleme
c) Ticaret siciline tescil olma
d) Cezai şartın azaltılmasını talep edebilme
e) Ücret ve faiz isteme

19.Tüzel kişi tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterler, aşağıdakilerden hangisinde doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmiştir?
a) İşletme defteri-Yevmiye defteri-Envanter defteri
b) İşletme defteri-Yevmiye defteri-Defteri Kebir
c) Envanter defteri-Yevmiye defteri-Defteri Kebir
d) İşletme defteri-Muhasebe defteri-Envanter defteri
e) Defteri Kebir-Yevmiye defteri-Muhasebe defteri

20. Tacir, ticari defterlerini saklama süresi olan … yıl içinde yitirirse, durumdan haberdar olduktan … gün içinde, …… mahkemesinden kendisine vesika verilmesini isteyebilir.
Metindeki boşluklara uygun ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

a)5 yıl-15 gün – Ticaret Mahkemesi                            
b)10 yıl -15 gün – Ticaret Mahkemesi
c)10 yıl -7 gün – Ticaret Mahkemesi            
d)5 yıl-15 gün – Yargıtay
e)10 yıl-15 gün – Yargıtay

11 Nisan 2015 Cumartesi

KTÜ HF Roma Hukuku Vize Sınavı Soru ve Cevapları


1.Aşağıdakilerden hangisi Roma hukuku açısından imparator Iustinianus’un yaptığı en önemli iştir?
a)          12 levha Kanununu çıkarması
b)         Kalıcı beyanname yayınlaması
c)          Roma devleti egemenliği altında yaşayan herkesi vatandaş kabul etmesi
d)         Corpus Iuris Civilis’i hazırlatması
e)          Eşi Hurremova’nın ve damadı Rustemus’un kışkırtmasıyla oğlu Mustifianus’u cellatlarına boğdurtması

2. Hangi imparatorun çıkardığı emirname ile bütün Roma İmparatorluğu uyruklarına Roma yurttaşlığının tanınmıştır?
a)     Iustinianus
b)     Superbus
c)     Caracalla
d)     Putin
e)     Müslüm Gürses

3.
I.         Yaşlılar Kuruludur.
II.        Deneyimlerinden yararlanılabilecek olan kişilerden oluşurdu.
III.      Sadece patricius’lar üye olabilir.
IV.      Halk tarafından seçilir.
V.        Kral, önemli konularda Senatus’un görüşlerini alır ve bu görüşle bağlıdır.
Krallık Döneminde Senatus’un özelliklerine ilişkin yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
a)     Hepsi doğrudur.
b)     I, II ve III
c)     I, II, IV ve V
d)     IV ve V
e)     I, II, III ve IV

4. Hangi dönemde Ius Praetorium (Praetor Hukuku) denilen hukuk kuralları, Ius Civile’nin yanında ikinci bir hukuk sistemi olarak oluşmuştur?
a)        Klasik hukuk dönemi
b)        Klasik sonrası hukuk dönemi
c)        Eski hukuk dönemi
d)        Iustinianus dönemi
e)        Klasik öncesi hukuk dönemi
5.
I.         Consul’ler
II.        Diğer Magistra’lar
III.      Halk Meclisleri
IV.      Senatus
Yukarıda hangi dönemin siyasal organları verilmiştir?
a)        Krallık Dönemi
b)        Cumhuriyet Dönemi
c)        Principatus Dönemi
d)        Iustinianus Dönemi
e)        Dominatus Dönemi
6. Principatus Döneminde princeps’i kim seçerdi?
a)        Pleb’lerı
b)        Halk
c)        Senatus
d)        Halk meclisi
e)        Patricius’lar
7. Halk meclisleri ve Senatus’un tamamen ortadan kalktığı dönem hangisidir?
a)        Krallık Dönemi
b)        Cumhuriyet Dönemi
c)        Principatus Dönemi
d)        Klasik Dönem
e)        Dominatus Dönemi
8. Roma Devletinin ilk kez “dünya imparatorluğu” niteliği kazandığı dönem hangisidir?
a)        Krallık Dönemi
b)        Cumhuriyet Dönemi
c)        Principatus Dönemi
d)        Iustinianus Dönemi
e)        Dominatus Dönemi
9. Hangi dönemde, Roma’da ilk kodifikasyon (kanun derlemesi) hareketi olarak görülen ve Roma kavminin örf ve adet hukukunu yazılı olarak saptayan Oniki Levha Kanunu hazırlanmıştır?
a)        Klasik hukuk dönemi
b)        Klasik sonrası hukuk dönemi
c)        Eski hukuk dönemi
d)        Iustinianus dönemi
e)        Klasik öncesi hukuk dönemi
10. Roma sınırları içinde yaşayıp da Roma yurttaşı statüsü kazanamamış kişilere de uygulanan hukuk kurallarına ne denir?
a)        Ius Gentium
b)        Ius Civile
c)        Ius Honorarium
d)        Ius Praetorium
e)        Ius Juventus
11. “Institutiones (Kurumlar)” kitabının yazarı kimdir?
a)        Irnerius
b)        Iustinianus
c)        Gaius
d)        Ulpianus
e)        Caracalla

12.
I.                     Kral
II.                    Senatus
III.                  Halk
IV.                  Rahip hukukçular
V.                    Laik hukukçular
Yukarıdakilerden hangileri Krallık dönemi yaratıcı kaynaklarından değildir?
a)        II – IV
b)        I – III
c)        IV – V
d)        III – V
e)        II – V
13. Cumhuriyet Döneminde yasa çıkarma yetkisi hangi organdaydı?
a)        Magistra
b)        Consul
c)        Senatus
d)        Halk meclisi
e)        Halk
14. Corpus Iuris Civilis’e ilişkin hangi bilgi doğru değildir?
a)                    Dilimize “Yurttaşlık Hukuku Derlemesi” biçiminde çevrilebilir.
b)                    Iustinianus döneminde hazırlanmıştır.
c)                    Külliyatta özel hukuka ilişkin kısımlar ağır basmaktadır, kamu hukukuna ilişkin kısımlar azdır.
d)                    4 bölümden oluşmaktadır.
e)                    En önemli bölümü Codex’tir. 
15. Praetor’lar, yargılama işlerinin yürütülmesinde izleyecekleri temel ilkeleri, anlaşmazlıkların çözümünde uygulayacakları kuralları hangi adı taşıyan beyannamelerinde, görevlerini başında yayınlarlardı?
a)        Actio novalis
b)        Respondere
c)        Cavere
d)        Edictum
e)        İnterpretare 

16. Kalıcı Beyanname hangi dönemde yayınlanmıştır?
a)        Krallık Dönemi
b)        Cumhuriyet Dönemi
c)        Principatus Dönemi
d)        Iustinianus Dönemi
e)        Dominatus Dönemi

17. Yurttaşlık hakkı tanıma yetkisi Principatus Döneminin ilk yıllarında hangi organa aitti?
a)        Kral
b)        Princeps
c)        Halk meclisi
d)        Senatus
e)        İmparator
18. Türk hukukunda yazılı hukuk kurallarına ne denir?
a) Mevzuat
b) Doktrin
c) İçtihat
d) Öğreti
e) Tedvin

19. Türk hukukunda normlar hiyerarşisinin tepesinde hangisi yer alır?
a) Anayasa
b) Kanun
c) Tüzük
d) Yönetmelik
e) Ferman

20. Olağan kanun hükmünde kararnameyi hangisi çıkarır?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Bakanlar Kurulu
d) Rektör
e) Dekan